Leveransen for Thon Hotels omfattet blant annet:
Konsept
Responsivt design
Brukeropplevelse
Konverteringsoptimalisering
Episerver CMS
E-handel
Integrasjon

Involverte i denne leveransen:
Novanet
Northern Beat
Epinova

Se resultatet på thonhotels.no