Epinova er spesialister på å lage nettsteder, e-handel og intranett på Episerver-plattformen.

Kunnskapen du trenger

Epinova har siden oppstarten spesialisert oss på å levere nettsteder på Episerver-plattformen, og vi har ekspertise på alle typer nettsteder og nettbutikker. Hos oss finner du utviklere, strateger og prosjektledere som har lang erfaring med Episerver, og vet hvordan plattformen best utnyttes for å gi deg maksimal verdi.
Vårt eksklusive fokus på Episerver gjør at vi kjennetegnes som et av de fremste kompetansemiljøene i bransjen. Epinova er Episerver Premium Partner, og alle våre utviklere er Episerver-sertifiserte seniorprofiler.

Kvalitetshåndverk

I et fagfelt hvor mange påstår at de kan levere alt, har vi valgt å være spesialister. Vi har sterk tro på at kunden får mest verdi når vi gjør det vi er best i bransjen på, og samarbeider med de beste innen andre felt når det trengs. Andre aktører kan få krangle om å gape over mest - vi satser på kvalitetshåndverk.

Effektive løsninger

Om målet er merkevarebygging, informasjonsformidling eller selvbetjening på nett så kan Epinova hjelpe deg med dette. Med vår digitale spisskompetanse og din organisasjon sin bransjekunnskap, lager vi løsninger som effektivt løser deres behov.

Slik jobber vi

Vi vet at verden endrer seg, og at ingen prosjekter er like. Derfor tror vi på en smidig utvikingsprosess. Masseproduksjon og samlebåndsarbeid fungerer på en gummistøvelfabrikk, men ikke i et IT-prosjekt. Vi bryter prosjekter ned i oversiktlige oppgaver, som kan kombineres og omprioriteres underveis.

Vi er bindeleddet mellom kunde, utvikling og leveranse, og samler alt til en fungerende helhet. Vi setter sammen et tverrfaglig team som hjelper deg med digital strategi, brukervennlighet, integrasjoner og innhold.

Epinova

Epinova er spesialister på å lage nettsteder, e-handel og intranett i Episerver CMS / Commerce. Vi leverer tilgjengelige, brukervennlige og skalerbare løsninger som gir deg redaksjonell kontroll og kreativ frihet.

3 ledige stillinger www.epinova.no