Novacare jobber utelukkende med å forvalte, forbedre, og foredle løsningene dine.

Verdiskapende forvaltning

Novacare er det eneste ekspertmiljøet i Norge 100% dedikert til å forvalte, vedlikeholde og supportere .Net-baserte løsninger. Profesjonell applikasjonsforvaltning handler om mer enn bare brukerstøtte og feilretting. Det handler om verdiskaping over tid, noe som krever langsiktighet, kontinuitet og dedikasjon.

Få mest mulig ut av investeringen din

Når du har investert mye tid og ressurser i å lansere en applikasjon, er det ingen grunn til å slippe taket og miste fokus. Det er da arbeidet virkelig begynner, og løsningen bør forvaltes på en slik måte at du får mest mest mulig igjen for investeringen som er gjort. Det handler om stadig å gjøre små forbedringer i takt med endrede behov, uansett om endringskravene kommer fra egen organisasjon eller utenfra. 
I Novacare legger vår stolthet i at løsningene dine fungerer som forventet - og vel så det.

Kundeivaretakelse handler om mer enn support og vedlikehold

Vi jobber med kunder som...

... og flere.

Fellesnevneren for kundene våre at de forstår verdien av langsiktighet, fokus og all den verdiskapingen som ligger i profesjonell applikasjonsforvaltning.

Hvorfor velge Novacare?

En avtale med Novacare gir deg trygghet for at løsningene dine fungerer som de skal, får et langt livsløp og skaper merverdi over tid.

Novacare

Vi tar et langsiktig ansvar for forvaltning og vedlikehold av applikasjoner og løsninger. Tydelig kundefokus, høy kompetanse og et bredt tjenestespekter sikrer fremoverlent applikasjonsforvaltning gjennom hele dens livssyklus.

1 ledig stilling www.novacare.no